Επικοινωνία

Τεύκρου 44, Αμπελάκια – Σαλαμίνα
ΤΚ. 18902

Τηλ. (+30) 210 4677 123
Κιν. (+30) 6986 767 554

Email. marvim.ltd@gmail.com
Email. info@marvim-villiotis.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Τοποθεσία Επιχείρησης

Marvim – Δ. Βιλλιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Τεύκρου 44, Αμπελάκια – Σαλαμίνα
ΤΚ. 18902

Τηλ. (+30) 210 4677 123
Κιν. (+30) 6986 767 554