Υπηρεσίες

Η MARVIN-Villiotis ειδικεύεται στις σωληνουργικές και ελασματουργικές εργασίες, στις εν πλω επισκευές, στις ανοξείδωτες κατασκευές καθώς και στην κατασκευή μεταλλικών κτηρίων. Επιπλέον, σε συνεργασία με απόλυτα εξειδικευμένα συνεργεία, αναλαμβάνει μηχανουργικές εργασίες, υδροβολές, βαφές και καθαρισμούς πλοίων.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει παντός τύπου σωληνουργικές εργασίες που αφορούν όλα τα συστήματα που διαθέτει ένα πλοίο (συστήματα πετρελαίου, αποχέτευσης, γλυκού νερού, θάλασσα κοκ). Οι συγκολλητές μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα και την ασφάλεια των εργασιών.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση ή και την ανανέωση ελασμάτων και ενισχυτικών υψηλής ποιότητας καθώς και εργασίες για πλατφόρμες, σκάλες, δεξαμενές, στέγαστρα κ.τ.λ. άμεσα και σε προσιτές τιμές. Το απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλη ποσότητα ελασμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΝ-ΠΛΩ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝ ΠΛΩ

Διαθέτοντας απόλυτα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, μπορούμε να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε εργασία χρειάζεται το πλοίο σας ακόμα και όταν είναι εν πλω, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν βρίσκεται.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Η εταιρεία μας κατασκευάζει και τοποθετεί μεγάλης γκάμας ανοξείδωτες κατασκευές για το πλοίο σας, όπως ανοξείδωτες σκάλες, inox στέγαστρα και επενδύσεις, ανοξείδωτα γράμματα σκαφών κ.α. σε πολύ προσιτές τιμές.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ-ΚΤΗΡΙΩΝ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα μεταλλικά κτήρια συνεχώς κερδίζουν όλο και περισσότερο τις εντυπώσεις λόγω της μεγάλης αντοχής και ανθεκτικότητας τους, καθώς και των άριστων μονωτικών ιδιοτήτων τους. Η MARVIM-Villiotis δραστηριοποιείται στην κατασκευή μεταλλικών κτηρίων προσφέροντας υψηλών προσδοκιών αποτελέσματα.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με απόλυτα καταρτισμένα συνεργεία στον τομέα των μονώσεων, αναλαμβάνει μονώσεις πλοίων εξασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια του πλοίου σας όσο και τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα απαιτούμενα επίπεδα, μειώνοντας την απώλεια ενέργειας στο ελάχιστο.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαθέτοντας πλήρως εξειδικευμένους συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία στη μηχανουργία, παρέχονται ποικίλες μηχανουργικές εργασίες όπως δεξαμενισμοί, έλεγχος και επισκευή σε όποια μηχανή ή μηχάνημα του πλοίου είναι αναγκαίο, ευθυγραμμίσεις με LASER κοκ.

ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΥΔΡΟΒΟΛΕΣ

Η υδροβολή αποτελεί μια ιδανική μέθοδο για τον καθαρισμό ενός πλοίου, τόσο ως προς το χρώμα όσο και ως προς τη χημική μόλυνση. Η MARVIN-Villiotis συνεργάζεται με απόλυτα καταρτισμένο συνεργείο που διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, για την προετοιμασία και τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών του πλοίου σας με υδροβολή.

ΒΑΦΕΣ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΒΑΦΕΣ

Αναλαμβάνουμε, σε συνεργασία με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, τη βαφή των πλοίων σας με ποιοτικά και ανθεκτικά χρώματα εξασφαλίζοντας τη διατήρηση του πλοίου σας τόσο εξωτερικά όσο και στους εσωτερικούς χώρους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΠΛΟΙΩΝ - MARVIM – Δ. ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Σε συνεργασία με τα καλύτερα συνεργεία καθαρισμού, η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων (εσωτερικά και εξωτερικά), καθαρισμό καταστρώματος, αμπαριών, χώρου φορτίου κ.α. άμεσα και σε λογικές τιμές.